Rekvizīti

Firmas Nosaukums SIA “Work group”
Reģistrācijas numurs 40203435316
Preces saņemšanas adrese Meirānu iela 5, Rīga, LV-1073
Juridiskā adrese Meirānu iela 5, Rīga, LV-1073
Konta numurs LV90PARX0031403450001