Showing 1–12 of 54 results

5- zvaigžņu Torx (1)

Ribe-Torx (2)

Torx muciņas (4)

Torx muciņu uzgaļi 1/2" (2)

Torx muciņu uzgaļi 1/2“, garie (8)

Torx muciņu uzgaļi 1/2“, komplekti (10)

Torx muciņu uzgaļi ¼“ (7)

Torx muciņu uzgaļi ¼“, komplekti (1)

Torx uzgaļi ar 10mm un 5/16“ sešstūra galu (5)

Torx uzgaļu ar ¼“ sešstūra galu komplekti (1)

Torx uzgaļu ar 10mm un 5/16“ sešstūra galu komplekti (1)

Torx- aptverošā uzgriežņatslēga (7)

Torx- atslēgu komplekti (5)

Torx atslēgas